Kdo jsme

Náš různorodý tým se skládá z mnoha nadaných lidí, kteří se vydali na cestu vnitřní proměny skrze nadčasovou kulturu a činnosti bhakti-jógy. Pocházíme z různých částí republiky, máme rozličná zaměstnání a jsme v různých životních situacích, ale spojuje nás naše touha po jednodušším životě s vyššími hodnotami.

Naše mise

Putující festival Padayātrā navazuje na dávnou východní tradici, kdy se lidé vydávali na dlouhé poutní cesty. Poutníci hledali odpovědi na svá každodenní trápení, na neshody mezi lidmi a hledali smysl života. Na svých cestách se setkávali s mudrci a jógíny, kteří poutníkům předávali pradávnou moudrost skrze příběhy.

Tyto příběhy byly časem zaznamenány v knihách, z nichž jednou je i Bhagavad-gítá, která obsahuje esenci pradávné moudrosti mudrců. Základní myšlenkou Bhagavad-gíty je, že naše vlastní já - duše - se liší od našeho těla. Duše je jiskra duchovní energie šířící vědomí do celého těla, které je jejím vozidlem. Každá duše je přirozeně věčná, plná poznání a radosti. Negativní emoce, konflikty a zmatení přichází v okamžiku, kdy si duše myslí, že je tělo, ve kterém přebývá. Tím se odřízne od své původní povahy a hledá štěstí v okolním světě místo ve svém nitru.

Nejlepší způsob obnovení našeho původního vědomí je podle Bhagavad-gíty bhakti-jóga. Činnosti a kultura bhakti pozvedají naše vědomí a díky tomu můžeme opět zažívat radost, nerozrušeni světem kolem nás. Posláním Padayātry je představit lidem tuto nadčasovou moudrost bhakti-jógy zábavným a zajímavým způsobem prostřednictvím příběhů, hudby a tance. Jelikož je tato moudrost o duši určena pro všechny bez ohledu na vyznání, barvu pleti, věk atd. - každý si může vzít přesně tolik, kolik právě potřebuje k tomu, aby byl jeho život bohatší.

Čeho chceme dosáhnout

Harinam

Zájemcům o bhakti jógu poskytnout možnost pro sdružování a sdílení inspirace.

Poznání

Skrze putující festival se s širokou veřejností podělit o dávnou moudrost mudrců.

Ochrana krav

Využitím volské síly ukázat, jak si mohou být lidé a zvířata více vzájemně prospěšní.

Naše inspirace

Inspiraci a vedení čerpáme ze života a učení Šríly A. Č. Bhaktivédánty Svámího Prabhupády, zakladatele Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, který jako první na Západ přinesl kulturu bhakti. Po celém světě je uznáván jako nejpřednější světový znalec bhakti-jógy. V roce 1975 se na jeho popud vydala první indická Padayātrā, která se stala inspirací i té české. Více si o něm a o historii Padayātry můžete přečíst v článku Historie Padayātry.

Historie Padayātry
Prabhupada

Chcete se zapojit?

Padayātrā úzce spolupracuje s farmou Krišnův dvůr u Benešova u Prahy a farmářskou komunitou Nava Gókula u Kroměříže. Oba tyto projekty se starají o nejdůležitější část putujícího festivalu – volky, kteří táhnou putovní vůz. Jsme jim moc vděční za tuto spolupráci.