Kroky k míru

Autor článku
Adrien Junga
27. ledna 2022

Možná jste už někdy slyšeli příběh „O dvou vlcích“, který se předává mezi severoamerickými indiány. Mladý chlapec v něm poslouchá svého dědečka, který mu popisuje vnitřní boj, probíhající v každém z nás: „Je to boj mezi dvěma vlky. Jeden je plný hněvu, závisti, chamtivosti, strachu a pýchy. Ten druhý ztělesňuje radost, lásku, soucit a pokoru. Oba vlci spolu bojují na život a na smrt.“ Chlapec se zeptá svého dědečka: „Který vlk vyhraje?“ Starý indián odpoví svému vnukovi: „Vyhraje ten, kterého více krmíš.“


Boj o naše vědomí

Cílem Padayātry je nakrmit dobrého vlka, zlého nechat vyhladovět, a tím lidem pomoci najít vnitřní klid. Podle mudrců meditujících v lesích a horách dávné Indie je dobrý vlk naše skutečné já - duše. Duše je jiskra duchovní energie, která šíří vědomí do celého těla. Tělo je jako její vozidlo. Každá duše je přirozeně věčná, plná poznání a radosti.

Problém ale nastává, když si duše začne myslet, že je tělo, a začíná hledat štěstí ve vnějším světě místo ve svém nitru. Díky tomu se duše snaží najít štěstí ve věcech, které jsou podobně jako její tělo dočasné a nemohou jí tedy přinést takový druh štěstí, který by ji uspokojil. Z toho vzniká pocit nenaplnění, který vede k depresím, konfliktům, sobeckosti a dalším negativním vlivům, které zakrývají naše původní vědomí.

Mudrci popisují naše vědomí jako zrcadlo, které odráží to, na co ho namíříme. Namíříme-li ho na příznivé věci, naše vědomí bude pozitivní. Pokud zrcadlo vystavíme nepříznivým vjemům, zanese se prachem a stav našeho vědomí tomu bude také odpovídat. Jakými vjemy a vibracemi se obklopujeme, takové bude naše vědomí. Padayātrā poskytuje lidem nástroje a techniky, které pozvedávají kvalitu vjemů a vibrací okolo nás.


Vnitřní klid v zajetí chaosu

V dnešní společnosti jsme obklopeni převážně nepříznivými vjemy a vibracemi. Odhaduje se, že zhruba 90 % veškerého zpravodajství je o negativních událostech. Pracujeme v náročných a nepřirozených podmínkách, máme problémy se soustředit a pořádně se vyspat. Bojujeme se stresem, depresemi a úzkostí a jsme v zajetí technologií. Velkoměsta jsou plná smogu a znečištění, a poklidných míst v přírodě, kde by člověk našel trochu klidu, ubývá.

V minulosti vyhledávali jógí odlehlá místa, pryč od ruchu civilizace, aby se pohroužili do meditace a dosáhli vnitřního klidu. V nedostupných himálajských jeskyních se učili pomocí osmistupňové jógy uklidnit svoji mysl a obrátit vědomí do svého nitra. Kdo z nás je ale v dnešní době schopen odejít do hor a roky se zdokonalovat v meditaci a józe? Určitě ne většina běžného obyvatelstva. Znamená to tedy, že pro nás není úniku před každodenním bombardováním negativními vlivy?

Dávní mudrci předvídali hektický stav dnešní společnosti, a proto nám zanechali způsob, jak můžeme jednoduchým způsobem povznést naše vědomí pomocí mantra meditace. Slovo mantra pochází ze sanskritu a skládá se ze dvou slov: man (mysl nebo vědomí) a trāyate (osvobodit). Mantra je silná zvuková vibrace, jejíž odříkávání nebo zpěv osvobozuje naše vědomí od nežádoucích vlivů způsobených světem okolo nás, ostatními bytostmi a námi samotnými.

Podle dávných textů jsou různé druhy manter pro různé účely a vesmírná období. Pro dnešní dobu je k očištění zrcadla našeho vědomí doporučená Haré Krišna mahá-mantra, která se skládá ze šestnácti slov: Haré Krišna, Haré Krišna, Krišna Krišna, Haré Haré, Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré.


Meditace pro věk shonu

Haré Krišna mahá-mantra je tak silná, že očišťuje a povznáší nejen vědomí toho, kdo ji odříkává, ale také všech okolo, kteří mantru slyší. Na Padayātře proto zpíváme Hare Krišna mahá-mantru jak během každodenních průvodů, tak i během večerního vystoupení, abychom zvýšili kvalitu vibrací okolo nás. Na večerním vystoupení mají lidé možnost se tuto mantru naučit a zapamatovat, aby si ji mohli zpívat doma, v práci, nebo třeba na dovolené a jednoduše jejím opakováním dosáhnout vnitřního klidu.

Mantra meditace je součástí bhakti-jógy, která je více popsaná v Bhagavad-gítě - nejslavnějším díle o duchovní moudrosti Indie. Ve skutečnosti je to část staroindického eposu Mahábhárata a odehrává se ve chvíli, kdy je hlavní hrdina Ardžuna rozrušený a váhá, protože stojí na prahu velké bitvy. Jeho přítel Šrí Krišna mu přednese Bhagavad-gítu, která Ardžunu naučí, jak být vyrovnaný dokonce i uprostřed vřavy na bitevním poli. Padayātrā se s lidmi dělí o tuto techniku mantra meditace a o proces bhakti-jógy skrze bohatou kulturu bhakti, která je sama o sobě příznivá.

Pokud chceme dosáhnout míru a klidu ve světě, první krok, který můžeme okamžitě udělat, je začít sami u sebe. Jakmile my sami očistíme a povzneseme naše vědomí nad rozdíly našich těl, můžeme se stát majákem pro ostatní a tímto způsobem přispět k míru na celém světě. Jakékoli jiné vnější snahy budou zbytečné.